Taktila skyltar med punktskrift

Taktila skyltar med punktskrift

Taktila skyltar Publika lokaler och platser dit alla har tillträde skall göras mer tillgängliga. Det betyder att alla oavsett funktionshinder ska kunna ta del av den information som finns. För den som exempelvis har en grav synskada är taktila skyltar med punktskrift en nödvändighet. Vi har ett standardsortiment av taktila skyltar med punktskrift som är färdiga att montera. Skylten är 150x150mm och finns som standard i grå/vit. Skyltplaceringen över golvet eller marken ska vara i underkant 1,4 meter och överkant maximalt 1,6 meter. Inga skyltar får finnas på dörrar utan ska vara placerade på väggen på samma sida som dörrhandtaget. Befintlig skyltning, exempelvis orienteringsskyltar bör kompletteras med taktila skyltar med punktskrift.

Order Form

Information om din offert

  • Kontaktinformation