Stativ datumstämpel dubbla datum

Stämpel med två olika datum!

Om du är i behov av en stämpel som kan stämpla två olika datum samtidigt så har du hittat rätt. Trodat Stativdatumstämpel stämplar två datum samt en text. Det kan ex. handla om stämpling av tillverkningsdatum samt utgångsdatum för produkter.

Order Form

Information om din offert

  • Kontaktinformation