Stämpelur QR 395

Dag för dag redovisas när den anställde kom och gick samt hur lång tid han varit instämplad den dagen och hittills under löneperioden. Få tiderna uträknade direkt på stämpelkortet.

Stämpelklockan kan arbeta på två olika sätt :

  • Variant 1: Obegränsat antal stämplingar per dag, en eller flera rader på kortet per dag.
  • Variant 2: 2 stämplingar per dag, en rad på kortet per dag.

Efter varje utstämpling anger QR-395 arbetad tid på raden samt ackumulerad
arbetad tid under löneperioden.


QR-395 kan programmeras med uppgift om när arbetstiden skall börja och sluta räknas. Utelämnas dessa uppgifter räknar uret från den anställdes ankomst till hemgång.
Automatiska avdrag för upp till 4 programmerade raster kan göras. Stämplingar matchas mot rastfönster.

QR-395 kan knyta ihop stämplingar över hela dygnet, och klarar därför av arbetsplatser med dygnet runt arbete.
100 anställda/kort och period.
Två dygnstyper, t ex måndag-torsdag och fredag, eller vardag och helg
Upp till fyra automatiska rastavdrag per dygnstyp.
Överstämplingskydd

3990,00 :-

Dag för dag redovisas när den anställde kom och gick samt hur lång tid han varit instämplad den dagen och hittills under löneperioden. Få tiderna uträknade direkt på stämpelkortet.

Stämpelklockan kan arbeta på två olika sätt :

  • Variant 1: Obegränsat antal stämplingar per dag, en eller flera rader på kortet per dag.
  • Variant 2: 2 stämplingar per dag, en rad på kortet per dag.

Efter varje utstämpling anger QR-395 arbetad tid på raden samt ackumulerad
arbetad tid under löneperioden.


QR-395 kan programmeras med uppgift om när arbetstiden skall börja och sluta räknas. Utelämnas dessa uppgifter räknar uret från den anställdes ankomst till hemgång.
Automatiska avdrag för upp till 4 programmerade raster kan göras. Stämplingar matchas mot rastfönster.

QR-395 kan knyta ihop stämplingar över hela dygnet, och klarar därför av arbetsplatser med dygnet runt arbete.
100 anställda/kort och period.
Två dygnstyper, t ex måndag-torsdag och fredag, eller vardag och helg
Upp till fyra automatiska rastavdrag per dygnstyp.
Överstämplingskydd