Snörasskylt

Varna fotgängare och trafikanter för eventuell rasrisk från tak eller fasad med vår snörasskylt. Snö eller is på tak och fasad kan innebära fara för de som passerar. Som fastighetsägare är du ansvarig för säkerheten och behöver därför varna för eventuell rasrisk. Med våra smarta varningsskyltar kan du både spärra av och leda bort gång- och biltrafik från farligt område där det finns risk för snöras från tak.

Den här modellen är gedigen och har en genomtänkt utformning som gör att den inte blåser omkull. Den är även lätt att placera på marken trots eventuella snö- och ismassor.

1150,00 :-

Skylten är 2 meter lång och lackerad i "varningsröd" färg. Den är stabil och gedigen och kan enkelt användas för att spärra av en trottoar eller leda bort trafik från ett riskområde. Den gula varningstexten (VARNING FÖR RAS!) är skriven med tydliga versala bokstäver. Benen går enkelt att montera bort för smidig förvaring. Snabb leverans!