Stämpelfabriken - Kundservice

Kontakt

Kontakta oss via kontaktsidan.

 

Beställningar

På vår hemsida kan du bygga många av våra produkter i vårt Onlinesystem. Standardvaror beställer du genom att lägga i kundvagnen. Övriga produkter beställer du via mail till info@stampelfabriken.se . Vill du beställa via telefon eller post går det också bra.

Original

Original till logotyper vill vi helst ha via e-mail. Vi kan ta emot de flesta filformat men föredrar CDR, EPS, AI, TIFF eller JPG. Original till stämplar skall vara i svartvitt med hög upplösning. Tänk på att original till stämplar inte kan innehålla några toningar eller gråskalor. Vi tar också emot pappersoriginal av god kvalitet. Logokostnad tillkommer.

Leveranstider

Se köpvillkor

 

Betalningsvillkor

Se köpvillkor

Försäljningsvillkor

Se köpvillkor

Cookies

Din webbläsare bör vara inställd på att tillåta cookies.
Denna cookie sparas endast på din lokala dator. Detta har du sedan användning för vid nybeställning, då du slipper ange beställningsuppgifterna i kassan.

Support

Önskar du support vid beställningar från hemsidan så ringer du 013356800

Reklamationer & Returer

Ev. reklamationer skall skriftligt meddelas oss till info@stampelfabriken.se inom 10 dagar. Standardprodukter har fritt öppet köp och kan returneras till oss och krediteras om det görs inom 10 dagar, kunden betalar frakter. Pengarna för returnerade standardprodukter betalas tillbaka inom 20 dagar till betalkort. Trasig försändelse reklameras direkt till transportören.
Varan returneras till oss tillsammans med kopia på fakturan med tydligt angiven felorsak.
För fraktfri brevretur anges nedanstående adress.
Svarspost
Stämpelfabriken
Konto 580003300
583 30 Linköping

Öppet Köp/Ångerrätt

Linköpings Stämpelfabrik AB tillämpar Distansavtalslagen. Det innebär att du som kund har rätt till 14 dagars returrätt, utan speciell anledning. Varan skall returneras i oförändrat skick och i originalemballaget. Linköpings Stämpelfabrik AB förbehåller sig rätten att debitera kund om något skulle saknas. Kunden står själv för returkostnader. Returer som skickas mot postförskott löses ej ut. Kontakta oss innan du skickar tillbaka produkten. Så snart vi har återfått varan så återbetalas dina pengar. Du har inte rätt att tillämpa ångerrätt på förädlade produkter såsom stämplar och skyltar med personligt tryck/gravyr.

GDPR

Linköpings Stämpelfabrik AB Integritetspolicy - Hantering och behandling av personuppgifter
På Linköpings Stämpelfabrik AB är vi måna om din integritet och att uppgifterna om dig hanteras på rätt sätt (t.ex. att vi inte säljer dina uppgifter vidare till tredje part eller att vi inte samlar in mer information än nödvändigt). Denna uppdaterade integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder den information vi får in. Den förklarar även dina rättigheter.
Det är viktigt att du läser igenom vår nya integritetspolicy och att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på korrekt vis hos oss.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det kan t.ex. vara bilder som lagras och behandlas på en dator även om inga namn nämns. Elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer och MAC-adresser) kan även klassas som personuppgifter om dom kan kopplas till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifter. Varje moment som utförs med en personuppgift innebär att det är en behandling av den oavsett om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar kan vara insamling, registrering, organisering, lagring bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?
Linköpings Stämpelfabrik AB, org. nr 556092-9225, med adress Algolgatan 10, 583 30 Linköping är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför gör vi det?

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera och
besvara offerter och/eller prisförfrågningar.

 • Kreditbedömning
 • Besvarande av frågor till kundservice via telefon och digitala kanaler inklusive mailformulär på stampelfabriken.se.
 • Korrespondens och konversationer via våra digitala kanaler t.ex. epost.

 

 • Företagsnamn
 • Personnamn
 • Organisations- och eller personnummer
 • Kontaktuppgifter (T.ex. epost, adress och telefonnummer)

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Denna hantering är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse vid offert- och prisförfrågningar.

Lagringsperiod: Så länge offerten anses aktuell, dvs. 60 dagar eller till dess att offerten övergår till ett köp se (För att kunna hantera beställning/köp.)

 

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera beställningar/köp.

 • Leverans (Inklusive avisering och kontakter rörande leverans.)
 • Kreditbedömning.
 • Hantering av betalning via faktura.
 • Hantering av direktbetalning via Swish, DIBS och bank.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
 • Montering och behandling av digitala tryckfiler.
 • Lagring av digitala produktionsfiler.
 • Namn
 • Leveransadress
 • Faktureringsadress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • IP-adress
 • Enhetsinformation
 • Organisations- eller Personnummer
 • Företagsnamn
 • Orderrader
 • Produktionsfiler
 • Av kund inskickade digitala filer via mail eller någon av våra webbtjänster

Laglig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden samt återbeställningar.

 

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att marknadsföra Linköpings Stämpelfabrik AB-s varor och tjänster genom
post, epost och sociala
medier till företag och privatpersoner.

 

 • Export av epostlistor till leverantör av epostprogram
 • Export av mottagarlistor till postal direkt marknadsföring
 • Namn
 • Företagsnamn
 • Adress
 • Epost

Laglig grund: Intresseavvägning. Det sker en intresseavvägning vid marknadsföring där vi endast skickar information om erbjudanden och produktnyheter till de som har ingått en affärsrelation med Linköpings Stämpelfabrik AB

Lagringsperiod: För att försäkra oss om att en nuvarande kund som har avslutat en prenumeration inte skall få ett oönskat utskick av oss, så ligger kunden kvar så länge dom har en affärsrelation med Linköpings Stämpelfabrik AB. Kunden ligger dock markerad som avregistrerad på sändlistor och måste aktivt kontakta Linköpings Stämpelfabrik AB om den önskar att få utskick igen.

 

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
 • Företagsnamn
 • Personnamn
 • Organisations- och/eller personnummer
 • Kontaktuppgifter (T.ex. adress och telefonnummer)
 • Uppgift om köp (T.ex. orderinformation)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan därför neka dig att genomföra ett köp.

Lagringsperiod: Den tid som respektive lag kräver.

 

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera kundserviceärenden samt frågor rörande våra produkter och tjänster.

 • Besvarande av frågor till kundservice via telefon och digitala kanaler inklusive mailformulär på Linköpings Stämpelfabrik AB.se samt sociala medier.
 • Utredning av eventuella klagomål samt reklamationsärenden.
 • Supportärenden rörande våra digitala kanaler.
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. epost, adress och telefonnummer)

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Denna behandling är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ärenden av kundservicekarraktär.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss vid t.ex. en offert- och/eller prisförfrågan eller genomför ett köp via någon av våra kanaler så samlar vi in uppgifter från tredje part.

 

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. (t. ex. Eniro och Hitta.se.)

 2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

 

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. Transporter (logistikföretag och speditörer).

 2. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

 3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

 4. Marknadsföring (Print och distribution).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast när det är förenligt med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet t.ex. som att leverera en vara eller erbjuda flexibla betalalternativ).

Vi ingår skriftliga avtal med alla som agerar våra personuppgiftsbiträden genom vilket dem garanterar att personuppgifterna behandlas korrekt samt att dom åtar sig att följa våra säkerhetskrav och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att ett företag är självständig personuppgiftsansvarig innebär att Linköpings Stämpelfabrik AB inte kan styra över hur överlämnad information kan komma att behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 1. Myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

 3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I vissa fall (t.ex. supportärenden) kan dock dina personuppgifter överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. Personuppgifter som behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivå antingen genom beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller att användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder t.ex. Privacy Shield eller godkänd uppförandekod i mottagarlandet.

Från och med den 25 maj 2018 har du rätt att på begäran få en kopia på de skyddsåtgärder vi har på plats och information om till vilka länder vi, i förekommande fall, överför personuppgifter.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos Linköpings Stämpelfabrik AB och för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Dina rättigheter

I enlighet med Dataskyddsförordningen så ges till dig som privatperson ett antal rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till personuppgifter

Rätt till tillgång av registeruttag. Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt att begära tillgång till dessa personuppgifter i form av ett sk. Registerutdrag. Om du har en inloggning kan du när som helst logga in på ”Mina sidor” på stampelfabriken.se och se vilken information som sparas där.

Begära rättelse

Om du anser att en sparad uppgift om dig är felaktig så har du rätt att begära att uppgiften korrigeras.

Motsätta dig behandling av direktmarknadsföringsändamål

Du har när som helst rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att avregistrera dig i nyhetsbrev, alternativt att kontakta vår kundservice.

Från och med den 25 maj 2018 har du även rättigheterna nedan om det följer av gällande dataskyddslagstiftning.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsad behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen av dina uppgifter har begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Vem kontaktar jag vid frågor?
Om du har några frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss på kontaktinformationen nedan. Du har även möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter – Personuppgiftsansvarig
Linköpings Stämpelfabrik AB
Box 1142
581 11 Linköping

Telefon: 013-35 68 00
info@stampelfabriken.se